Risen fansite - návody, novinky, wallpapery, screenshoty, tipy a triky
r1 r2 r3 fórum

Vlastnosti

Jaký efekt mají základní vlastnosti hrdiny a jaké dovednosti se ve hře můžete naučit? To vše vám zde odhalíme.

Vaši postavu ve hře charakterizují její vlastnosti. Ty můžeme rozdělit na primární vlastnosti a ochrany. Primární určují sílu vaší postavy. Mezi ty patří fyzické atributy jako zdraví, které značí zranění, které je hrdina schopen v boji absorbovat, síla a obratnost, které vymezují škálu použitelných zbraní, a magické atributy mana a moudrost, implikující zdatnost hrdiny v oblasti magie.

Všechny primární vlastnosti můžete aktivně trvale zvyšovat prostřednictvím různých prostředků. Naopak odolnosti jsou vlastnosti, které hrdinovy propůjčují zbroje, štíty a helmy. Čím vyšší odolnosti hrdina má, tím menší poškození od nepřátel obdrží.

Všechny vlastnosti si samozřejmě můžete dočasně zvýšit pomocí prstenů a amuletů.

Síla

Síla (Strength) je základní vlastnost, která určuje, jak silné zbraně budete moci používat a jaké škody jimi budete v boji na blízko způsobovat. Sílu si můžete za určitý obnos zlata zvýšit u učitelů, případně také pomocí rostlin a permanentních lektvarů. Pokud plánujete cestu bojovníka, je síla vaší primární vlastností, ovšem ani za mága není pár bodů investovaných do síly špatnou volbou.

Obratnost

Obratnost (Dexterity) je klíčová vlastnosti lukostřelby. Pokud budete chtít používat lepší luky, budete si muset zvýšit obratnost. To můžete udělat pomocí učitelů nebo rostlin či permanentních lektvarů. Vyšší obratnost znamená i vyšší způsobené škody při boji na dálku.

Moudrost

Moudrost (Wisdom) je vlastnost, kterou využijí pouze mágové. Je totiž určujícím faktorem, jakou úroveň runové magie se můžete naučit. Na začátku hry je vaše moudrost nulová, ale čtením knih z podstavců a kamenných tabulek si ji můžete zvýšit až na požadovaných 200 bodů potřebných pro nejvyšší runovou magii.

Mana

Kouzelná modrá tekutina zvaná mana slouží k provádění kouzel. Čím více many máte, tím více kouzel můžete seslat, aniž byste museli manu obnovit pomocí lektvarů či spánku. Manu si můžete zvýšit u učitelů, případně pomocí permanentních lektvarů. Zejména pro mágy je tato vlastnost velmi důležitá a měli by se snažit mít jí co nejvíce.

Zdraví

Zdraví (Life energy) je ukazatel toho, jakému poškození jste schopni odolat, než vaše postava zemře. Zdraví nelze zvýšit u učitelů, stoupá samo o 12 bodů s každým postupem na novou úroveň. Kromě toho si jej můžete sami zvýšit požitím některých bylinek a nebo permanentních lektvarů. Pokud v boji přijdete o část svého zdraví, můžete si jej obnovit pomocí léčivých lektvarů, bylinek, jídla či spánkem, který vám doplní všechnu ztracenou životní energii.

Ochrana proti čepelím

Hodnota této vlastnosti určuje, jakou máte ochranu vůči většině zbraní s čepelí a některým monstrům.

Ochrana proti nárazu

Hodnota této vlastnosti určuje, jakou máte ochranu vůči tupým zbraním pro boj nablízko.

Ochrana proti bodnutí

Hodnota této vlastnosti určuje, jakou máte ochranu vůči bodným a střelným zbraním.

Ochrana proti ohni

Hodnota této vlastnosti určuje, jakou máte ochranu vůči magickým útokům ohněm.

Ochrana proti mrazu

Hodnota této vlastnosti určuje, jakou máte ochranu vůči magickým útokům mrazem.

Ochrana proti magii

Hodnota této vlastnosti určuje, jakou máte ochranu vůči magickým střelám.
Gothicz.net | Gamefan.cz | © Kamil Krásný & Paulie & Jémák 2007-14 TOPlist