Risen fansite - návody, novinky, wallpapery, screenshoty, tipy a triky
r1 r2 r3 fórum

Bojový systém

Jaký je boj na blízko v Risen? Naštěstí už žádné klikací orgie. Čtěte podrobný rozbor od Milhause včetně demonstračního videa na konci článku.

Autor: Milhaus

V Risen jsou tři základní typy zbraní: meč, sekera a hůl. Každou zbraň je možné rozvíjet u učitelů a zlepšovat se tak v ní. Zbraně se liší zejména v účinnosti, dosahu a rychlosti. Meče mají střední účinnost, ale poměrně vysoké požadavky na sílu a také střední dosah. Jejich hlavní výhodou je rychlost a možnost používat štít na krytí.

Sekery mají výhodu v drtivé účinnosti, která většinou dost jasně přesahuje požadavky na sílu. Jejich nevýhodu je pomalost a dosah. Hole mají výhodu v dosahu, neboť jsou ze všech zbraní nejdelší, mají středně velkou rychlost použití, ale menší účinek zranění. Jejich nevýhodou je, že jsou to vždy zbraně obouruční, takže není možné používat štít na krytí. Výhoda je ve způsobu druhého útoku, kdy dojde k úderu rukou hrdiny. Tento útok většinou nepřátelé nepokryjí, oproti jiným zbraním.

Na začátku jsou sekery pomalé a při boji s nimi jste poměrně zranitelnými.

Rozvoj dovedností probíhá u učitelů k tomu daných a je dost ovlivněn frakcí, za kterou hráč hraje. Pokud chcete rozvíjet meč, nebo sekeru, měli by jste hrát za bandity. V případě, že vás láká boj s holí, měli by jste se přidat spíše k inkvizici.

Každá dovednost má 10 úrovní, kde hrdina na začátku hry je v každé rozvinut na první úroveň. Má tedy možnost naučit se dalších 9 úrovní dané zbraně. Každá nová úroveň ovládání zbraně je dražší, tedy učitel od vás bude chtít více peněz a také náročnější na vědomostní body. Taktéž mění celkové možnosti použití dané zbraně. Nové úrovně zbraně zpravidla přidávají nové pohyby a nové formy útoků, rozšiřují kombinaci více útoků po sobě a celkově útoky zrychlují.

Meč

Ve hře jsou tři typy mečů, jednoruční, bastardy a obouruční.

Jednoruční meč může postava používat již od počátku hry bez rozvinuté dovednosti meče jednou rukou a je tedy na počátku nejrychlejší. Současně již od počátku může postava s jednoručním mečem nosit štít. Meč bastard a obouruční meče může hrdina v tuto chvíli použít jen jako zbraně obouruční, což je hodně pomalejší.

V případě, že postoupíte v levelu meče na 6 úroveň, budete moci používat meč bastard jako jednoruční zbraň a využívat tak všechny výhody jednoručních zbraní s podstatně vyšším zraněním. Postoupíte-li na nejvyšší, tedy 10 level v meči, můžete používat i obouruční meče jako meče jednoruční a využívat tak veškeré výhody jednoručních zbraní a současně velké zranění.

Různé úrovně meče také zpřístupňují útoky, jako sek zleva doprava (a naopak), přidávají další pohyby do série útoků a umožňují další animace a pohyby. To se projeví tak, že zatímco postava na první úrovni může udělat sérii tří útoků, tedy švih-švih-mocný úder, postava na vyšší úrovni meče udělá více útoků, například postavy na 4-5 úrovni meče může udělat sérii útoků švih-švih-otočka-mocný úder. Od 7 úrovně dovednosti bude moci vaše útoky "nabíjet" držením levého tlačítka myši. Tím udeříte silněji a budete moci například rozrazit obranu protivníka.

Sekery

Sekery jsou podobné, jako meče, tedy jejich rozvoj probíhá podobným způsobem, pouze jsou viditelně pomalejší a mají menší dosah ale za to větší zranění vůči požadavkům. Narozdíl od mečů můžete útoky sekerou "nabíjet" už od druhé úrovně dovednosti. Od šestého stupně můžete sekery nosit v jedné ruce a používat tak i štít k obraně. Osmá úroveň útoky se sekerou urychluje.

Hole

Hole se v animacích pohybu jemně liší, ačkoliv nijak zvlášť výrazně. Rozdíl je viditelný už na počátku, kdy postava v sérii útoku nedělá švih, ale úder rukou, který zpravidla projde krytem nepřítele.

S holemi je možné se krýt jako se zbraní, tedy je možné vykrýt většinu útoků, některé nepřátele ale není možné krýt, jako například dikobraze. Postupem času se se zvýšením úrovně dovednosti naučíte podobné typy útoků jako u mečů a seker, sedmá úroveň zvyšuje poškození vašich úderů holí.

Na boj s holí jsou experti u Inkvizice, ovládat je můžete i jako mágové.

Bojový systém a ovládání

Ve hře je použit víceúrovňový bojový systém, kde je třeba, aby hráč ovládal současně hned několik věci a snažil se je všechny koordinovat jak nejlépe to bude jen možné. Jedná se o ovládání útoku, krytí, úskoků a pohybu.

Útok

Ve hře je systém, který zabraňuje respektive znesnadňuje hráči používat maxi klikání. Teoreticky je možné klikat, co nejvíce to jen jde, a současně za pomocí krytí každého nepřítele nakonec udolat, jenže hra tuto činnost přímo postihuje, tedy zpomaluje, nebo dokonce úplně znemožnuje použití sérii více útoků (komb). Pokud klikáte co nejrychleji, bude vaše postava útočit pomaleji :). Pokud klikáte příliš pomalu, nepovede se vám udělat onu sérii útoků.

Z hlediska hráče je tedy třeba se naučit kliknout správně ve správný okamžik a následně klikat ve správném tempu, aby jste docílili celého komba v maximální možné rychlosti pohybu. Postava s nízkou úrovní dovednosti udělá maximálně tři útoky. Takže správným sekáním můžete docílit série tří velmi rychlých útoků, zakončenou mocným úderem z výskoku. Po té začne série útoku vždy znovu, hrdina se na chvíli "zastaví". Další série útoku a správnost klikání se tedy počítá znovu až po následujícím kliknutí.

Na vyšších úrovních se série útoků rozšíří a tím je správnost klikání k dotažení celého komba těžší, neboť musíte ono tempo a správné klikání udržet více útoků, pokud chcete kombo dotáhnout až k silnému úderu. Nepřátelé tak mají více času vás zasáhnout a vy můžete snadněji udělat chybu. Na druhou stranu nepřítel dostane více úderů, pokud se vám útok podaří. Po dotažení komba dokonce jej zakončíte mocným úderem, který vezme mnohem více životů nepříteli.

Každý typ zbraně má jinou dobu, kdy je třeba kliknout pro rychlou sérii útoků. To ovlivňuje zejména rychlost zbraně. Hra si pamatuje kliknutí, které hráč udělal a provede je mnohdy i zpětně. Pokud tedy během útoku kliknete, hrdina po dokončení zaútočí, ačkoliv útočit nechcete, na což zpravidla následuje náhlá smrt hrdiny. To lze přerušit použitím úskoku vzad.

Útok se provádí levým tlačítkem myši a není třeba použít žádné jiné tlačítko. Pokud jste na vyšší úrovni v používání zbraně, můžete během útoku použít klávesy vlevo/vpravo, čímž ovlivníte směr útoku, i celkový průběh a vzhled komba. Pokud tedy držíte například šipku vpravo a útočíte, hrdina nejprve sekne zleva doprava, následně udělá otočku a následně mocný úder.

Krytí

Ve hře je možné se krýt se zbraní, nebo se štítem. Štíty obecně jsou výhodnější a efektivnější, umožňují krýt se proti více nepřátelům. Proti některým nestvůrám není možné se krýt a vůči některým je krytí zbytečné. Například proti zlobrům je zbytečné se krýt. Stejně tak proti určitým formám útoků, jako je magie, je krytí neúčinné.

Meč se štítem znamená na začátku hry jistotu.

Krytí je naopak velmi vhodné v malých omezených prostorech, kde není prostor na úskoky a hodí se také na boj proti NPC postavám. Rozhodně nemůžete propadat myšlence, že krytí je "nepotřebné" a je třeba kryt umět koordinovat s útokem a úskoky.

Ve hře není výhodné stát v pozici krytu a čekat na úder nepřítele ale je výhodnější se krýt přímo proti útoku nepřítele. Pokud totiž postava je v pozici krytu, nemůže provádět úskoky a navíc se otáčí vůči zaměřenému nepříteli.

Krytí ve provádíte držením pravého tlačítka myši.

Úskoky

Úskoky jsou prvkem hry, který rozšiřují bojový systém. Ve hře nejsou přímo nutné a hráč může bez potíží hrát i bez nich, jenže se o dost ochudí. Úskoky jsou ve hře tři, tedy doleva, doprava a dozadu.

Úskok dozadu je vhodný použít na únik před nepřátelským úderem místo krytí. Umožňuje hrdinovi se přesunout velmi rychle o kus dál a následně se jinými úskoky či pohybem dostat nepříteli do zad. Úskoky vzad jsou velmi vhodné pro boj s nepřáteli, proti kterým kryt nefunguje. Zejména bojovníci s holí by jej tedy mohli ocenit.

Úskok vlevo/vpravo slouží k překonání obrany nepřítele. Můžete se pomocí nich dostat nepříteli do zad a rozsekat ho :). Jejich užití je ale třeba velmi pečlivě naplánovat a načasovat. Úskoky nesmíte udělat dřív, než nepřítel opravdu zaútočí. Pokud uskočíte jen o vteřinu dřív, než se nepřítel rozhodne pro útok, nepřítel vás vždy zasáhne.

U úskoku také záleží na tom, jaký útok se rozhodne nepřítel použít. Tedy pokud uskočíte doleva, ale nepřítel zrovna použije úder zleva doprava, většinou vás trefí. Je třeba sledovat pohyb nepřítele a mít odhad na to, co udělá a podle toho správně uskakovat, ve správnou dobu a na správné místo. V případě, že si nejste jistí, použijte úskok vzad, nebo kryt, nebo obojí (tedy nejprve úskok a pak kryt).

Úskoky můžete dělat tak, že stisknete 2x tlačítko směru, kam chcete uskočit (tedy například 2x doleva). Druhou možností je stisknout a držet tlačítko směru úskoku a stisknout tlačítko výskoku. Efekt je stejný, ale je to snadnější s tlačítkem výskoku.

Úskok nelze udělat v době, kdy se hrdina kryje a navíc po puštění tlačítka krytí chvíli trvá, než se hrdina vrátí do normální pozice a kdy je možné použít úskok. Proto je kombinace krytí a úskoku dost obtížná na použití a je třeba se krýt jen ve správný moment, ne neustále.

Pohyb

Obecně je dobré si držet nepřátele dále od těla. Zejména pokud bojujete s větší skupinou nepřátel, je třeba se vůči ní správně pohybovat. Nikdy a za žádných okolností by jste neměli dovolit, aby vás nepřátelé obklíčili. Tedy pohybem si je neustále musíte udržovat všechny před sebou a současně útočit, nebo se krýt před tím nejbližším. Pokud by hrozil útok z různých stran, je rozumnější se stahnout vzad a nechat nepřátele naběhnout před vás.

Nalákáte-li skupinu nepřátel do úzkého prostoru, bude se vám s nimi bojovat lépe.

Ve hře by jste si měli také neustále hlídat, kam ustupujete/postupujete. Skála, která vám zabrání v úhybném manévru zrovna v okamžiku, kdy jej nejvíce potřebujete, není zrovna příjemná a dokonce vám hrozí, že vás do ní nepřátelé zatlačí a nepustí vás ven a než se z ní vyhrabete, dostanete několik úderů.

V případě, že nevíte přesně, co je za vámi, je lepší běžet dopředu, proti nepříteli, vyhnout se jeho úderům a prostě mu kousek poutéct, najít si vhodné místo, podívat se, co je za vámi a jít zase do boje.

Pokud držíte neustále tlačítko krytí, bude se váš hrdina otáčet na zaměřeného nepřítele, ostatní nepřátelé vám ale takto mohou vpadnout nechtěně do zad. Proto je lepší i v těchto bojích zvažovat, kdy tlačítko krytu stisknout.

Ve hře je také dobré v boji využívat terén. Například větší skupinka nepřátel bude snadněji porazitelná v zúžených prostorech, protože vás nebude moci obklíčit. Máte-li tedy někde poblíž možnost bojovat na úzké cestě, nebo v úzké jeskyni, určitě této výhody proti větším počtům nepřátel využijte.

V boji se pohybujete standardně pomocí pohybových kláves a myši.

Bojový systém v pohybu

Milhaus pro vás připravil vynikající demo video, které demostruje bojový systém ze všech možných úhlů.
Gothicz.net | Gamefan.cz | © Kamil Krásný & Paulie & Jémák 2007-14 TOPlist